Tuesday, December 29, 2009

Ayat terakhir yang diturunkan

Ust. Subki Osman menjelaskan apakah ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan?

1. Ayat 281, Surah Al-Baqarah (Paling Rajih)
  • Berdasarkan hadis daripada Ikrimah daripada IbnAbbas yang telah diriwayatkan oleh an-Nasa’ie katanya yang bermaksud: “Ayat yang terakhir diturunkan ialah ayat 281, Surah- Al-Baqarah”.
  • Hadis daripada Sa’id ibn Jubair yang diriwayatkan oleh ibn Hatim katanya yang bermaksud: “Ayat yang terakhir diturunkan ialah ayat 281, SurahAl-Baqarah”.
Al-Quran Juz 1 - Juz 5
  1. Al-Quran: Juz' 1 [(1) Al Fatiha 1 - (2) Al Baqarah 141]
  2. Al-Quran: Juz' 2 [(2)Al Baqarah 142 - (2)Al Baqarah 252]
  3. Al-Quran: Juz' 3 [(2)Al Baqarah 253 - (3)Ali Imran 92]
  4. Al-Quran: Juz' 4 [(3)Ali Imran 93 - (4)An Nisa 23]
  5. Al-Quran: Juz' 5 [(4)An Nisa 24 - (4)An Nisa 147]

No comments: