Saturday, February 13, 2010

At-Taubat Ila Allah

Kuliah Maghrib: Ust. Zia Ul-Haq

Daripada kitab At Taubat Ila Allah karangan Dr. Yusuf al Qardhawi
Sahl bin Abdullah berkata:
Barangsiapa yang berkata bahwa taubat adalah tidak wajib maka ia telah
kafir, dan barangsiapa yang menyetujui perkataan seperti itu maka ia juga
kafir.

4 perkara manusia tidak mahu bertaubat
  1. Menganggap remeh akan taubat yang hendak dilakukan
  2. Berputus asa bahawa Allah tidak akan menerima taubatnya
  3. Terlalu yakin bahawa Allah akan menerima taubatnya
  4. Menyalahkan takdir akan apa yang berlaku keatasnya


No comments: