Friday, July 23, 2010

Kuliah Duha

Kitab terjemahan Bulughul Maram karya Al Hafiz Ibnu Hajr Al ‘Asqalani (773 – 852 H). Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i, yang masyhur dengan nama “Al ‘Asqalani” saja, lahir di Mesir tahun 773 H dan wafat tahun 852 H dalam usia 79 tahun.

Tujuh ahli hadith:
 1. Ahmad
 2. Bukhari
 3. Muslim
 4. Abu Dawud
 5. Tirmidzi
 6. Nasa'i
 7. Ibnu Majah
Enam ahli hadith:
 1. Bukhari
 2. Muslim
 3. Abu Dawud
 4. Tirmidzi
 5. Nasa'i
 6. Ibnu Majah
Lima ahli hadith:
 1. Ahmad
 2. Abu Dawud
 3. Tirmidzi
 4. Nasa'i
 5. Ibnu Majah
Empat ahli hadith:
 1. Abu Dawud
 2. Tirmidzi
 3. Nasa'i
 4. Ibnu Majah
Tiga ahli hadith:
 1. Abu Dawud
 2. Tirmidzi
 3. Nasa'i
Muttafaqun alaih iaitu Bukhari dan Muslim

No comments: