Sunday, October 17, 2010

Kuliah Ust Farhan

Rujukan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah Haji Said bin Haji Ibrahim.
Muka surat 30.

Terdapat banyak kisah yang di disampaikan oleh ustaz diantaranya tentang Panglima tentera Islam Khālid ibn al-Walīd.
Khalid al-Walid apabila ditanya oleh seorang ketua Farsi : “Bagaimana tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera Farsi yang ramai?” Beliau menjawab : “Kami mencintai mati seperti kamu mencintai hidup. Kamu BERJUANG untuk HIDUP, kami BERJUANG untuk MATI.

No comments: