Friday, July 15, 2011

Tajwid Al-Quran

Ustaz Ahmad Subki Osman
Rujukan pada muka surat 32
Hukum Nun Sukun dan Tanwin
Apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf  hijaiyah (abjad) maka ia mempunyai 4 hukum bacaan.
  1. Al-Izhar
  2. Al-Idgham
  3. Al-Iqlab
  4. Al-Ikhfa'
Hukum bacaan pertama Al-Izhar

No comments: