Friday, April 19, 2013

Betul atau Salah

Bil.SoalanBetul / Salah
1.Semasa kita mengerjakan/mendirikan solat hendahklah kita sempurnakan syarat-syaratnya.Salah. Dimana yang salah? Menyempurnakan syarat-syaratnya, yang
betul ialah sempurnakan rukun-rukunnya. Syarat disempurnakan sebelum solat.
2.Fatihah mesti dibaca di dalam setiap rakaat solat kecuali bagi makmum yang muafik.Salah. Yang betul bagi makmum yang masbuq.
3.Kentut membatalkan wuduk dan solat melainkan kita meragukannya.Betul. Apabila merasa syak maka teruskan solat.
4.Salah satu dari syarat sah solat ialah baligh.Salah. Baligh adalah syarat wajib.
5.Orang yang solat jama'(musafir) boleh mengikut imam yang solat tamam.Betul.
6.Bagi orang-orang yang bermusafir disunat qasar akan solatnya.Salah. Salah pada perkataan sunat, yang betul hanya harus.
7.Sentuhan kulit lelaki dengan perempuan yang haram berkahwin adalah batal wuduknya.Salah. Tidak batal wuduk mereka ini.
8.Wuduk seseorang itu tidak batal dengan sebab menyentuh anjing atau memegangnya.Betul. Jika anjing menjilat kaki kita semasa solat yang batal adalah solatnya bukan wuduknya.
9.Membaca tahyat awal adalah salah satu rukun-rukun solat yang tigabelas.Salah. Tahaiyat awal bukan rukun.
10.Memaling muka kekanan setelah / selepas memberi salam yang pertama adalah wajib.Salah. Memaling muka itu adalah sunat sahaja.

Kuliah Maghrib oleh Ustaz Ishak Din
17 .04. 2013 / 06 Jamidil Akhir 1434 H (Rabu)

No comments: