Sunday, April 7, 2013

Kekeliruan dan mengelirukan

Khutbah Jumaat
5 April (24 Jamadil Awal 1434 H)
Ustaz Raihan Aziz
Pada hari ini umat Islam telah menjadi keliru, dikelirukan sehingga mengelirukan dalam isu "kalimah Allah".


Dan demi sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah!. (Jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan (dari menyembah dan mengesakanNya)? (Az-Zukhruf : 87)


Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (wahai Muhammad): "Alhamdulillah" (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat tauhid dan pengertian syirik). (Al-’Ankabut: 63)

Bagaimana Bible yang dalam bahasa Melayu boleh menterjemah perkataan God  sebagai Allah, sedangkan tuhan Kristian bukanlah Allah tetapi Jesus yang mereka dakwa. Siapakah yang bertanggungjawab memberi izin Bible melayu ini menggunakan kalimah Allah? 

No comments: