Wednesday, May 1, 2013

7 Ciri-ciri Pemimpin yang diperlukan oleh umat Islam

  1. Beriman dan bertaqwa 

  2. Beraqidah ahli sunnah serta berpegang teguh kepada al-Kitab dan sunnah.

  3. Berilmu dan mengasihi para ulama' serta suka menerima nasihat dari mereka.

  4. Amanah dan jujur dalam menunaikan kewajipan terhadap rakyat

  5. Adil dalam berhukum dan membuat keputusan

  6. Berani melaksanakan kebenaran dan menunaikan kewajipan

  7. Penyayang dan mengasihi umat Islam serta membela golongan yang lemah
No comments: