Sunday, August 4, 2013

Kuliah Subuh 26 Ramadhan

Ahad, 4 Ogos.

Ustaz Surizal A. Rahim
Tanda-tanda atau perkara-perkara orang-orang yang mendapat kebahagian dan tanda-tanda orang yang mendapat kecelakaan.
Ada 11 tanda-tanda mereka di kalangan orang yang telah dikurniakan kebahagiaan oleh Allah S.W.T dapat dilihat melalui sifat dan sikap mereka iaitu:

  1. Tidak kasih kepada dunia (zuhud) dan cinta kepada akhirat;
  2. Sentiasa ingin beribadat dan membaca Al-Quran;
  3. Sedikit berbicara mengenai hal yang tidak perlu;
  4. Sentiasa memelihara solat lima waktu;
  5. Sentiasa berwaspada terhadap barang haram dan syubahat;
  6. Bersahabat dengan orang yang baik-baik;
  7. Bersikap tawaduk, tidak sombong;
  8. Dermawan lagi pemurah;
  9. Bersifat belas kasihan terhadap makhluk yang dicintai Allah s.w.t;
  10. Menjadi orang yang bermanfaat bagi makhluk; dan
  11. Banyak mengingati mati.
Manakala 11 tanda-tanda kecelakaan juga boleh di kesan terhadap mana-mana Muslim yang ada pada mereka sifat dan sikap seperti berikut:
  1. Rakus dalam mengumpul harta;
  2. Keinginan hanya untuk memuaskan syahwat dan keenakan dunia;
  3. Ucapannya kotor dan suka memburukkan orang;
  4. Meremehkan solat lima waktu;
  5. Bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa;
  6. Buruk budi pekerti;
  7. Berlaku bongkak dan sombong;
  8. Tidak memberi manfaat kepada manusia;
  9. Amat sedikit belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman;
  10. Kikir; dan
  11. Tidak ingat mati.

No comments: