Friday, December 27, 2013

Tafsir Al Munir

Kuliah Subuh

22 Safar 1435 H = 25 Disember 2013 (cuti umum)
Ustaz Abu Zar Mamat
Tafsir Surah Al-Bayyinah
Surah ke-98: 8 ayat
Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab: “Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu, Lam Yakuniladzi..... Ubay bertanya, Dia menyebut namaku kepadamu?' Beliau menjawab", 'Ya,’ maka Ubay pun menangis.
Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i.(Bacaan oleh Mahmoud Ali Al Banna)
  1. Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata,(1)
  2.  Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,(2) 
  3. Terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.(3) 
  4. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.(4)
  5. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.(5) 
  6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.(6) 
  7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk.(7)
  8. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga `Adn (tempat tinggal yang kekal), yang mengalir dibawahnya beberapa sungai kekallah mereka didalamnya selama- lamanya Allah redha akan mereka dan merekapun redha (serta bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya.(8)

No comments: