Sunday, January 26, 2014

Dari Rumah ke Gua

Kuliah Maghrib Ustaz Shamsul Hakim
Ahad, 26 Januari.
Kitab Ar-Rahiqul-Makhtum, karya: Syekh Shafiyur­ Rahman Mubarakfury

Berikut nama-nama yang disebut di dalam kisah hijrah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ustaz.
  Asma' Binti Abu Bakar
  Amir bin Fuhairah
  Abdullah bin ‘Uraiqah
  Suraqah bin Malik
  Ummu Ma'bad
  Abu Buraidah
  Apakah gelaran yang diberi kepada Asma’?
  Apakah hubungan mereka ini dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW?
  Bilakah Rasulullah tiba di Quba?

No comments: