Tuesday, October 6, 2015

MESYUARAT AGONG PENCALONAN SESI 2016 - 2018    SURAT PEKELILING BAGI MENGADAKAN MESYUARAT AGUNG KHAS PENCALONAN PEGAWAI MASJID DAN PEMILIHAN JAWATANKUASA KARIAH MASJID SELURUH NEGERI SELANGOR BAGI SESI 2016 -2018
    Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Majlis Agama Islam Selangor Bil. 4/2015 pada 8 September 2015 telah bersetuju agar semua masjid di Negeri Selangor (kecuali masjid- masjid yang diberikan pengecualian ) untuk mengadakan Mesyuarat Agong Khas pencalonan Pegawai Masjid Dan Pemilihan Jawatankuasa Kariah Masjid Seluruh Negeri Selangor bagi sesi 2016 - 2018 bermula pada ( 8 Oktober hingga 8 November 2015).
    Semua anak kariah dan jemaah masjid perlu mengisi borang pendaftaran anak kariah yang baru sebelum 24/10/2015.

No comments: