Wednesday, October 7, 2015

PENCALONAN DAN PEMILIHAN SESI 2016 - 2018

      Apakah perbezaan di antara JAIS dan MAIS?
      MAIS ialah agensi pembuat dasar berkaitan pentadbiran agama Islam di Negeri Selangor yang menasihati DYMM Sultan Selangor berkaitan perkara-perkara agama Islam kecuali Syara’ dan keadilan serta bertanggungjawab menjaga muallaf dan harta orang Islam.
      JAIS pula jabatan kerajaan yang bertanggungjawab melaksanakan dasar-dasar yang diputuskan oleh MAIS dan bertanggungjawab ke atas perkara berkaitan Hal Ehwal Islam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor.

No comments: