Wednesday, December 29, 2010

Munyatul Musolli - Ust Shaari Che In

Ini adalah kuliah Maghrib pada hari Selasa minggu yang keempat.
Kitab Munyatul Musolli (Yang Dicita-citakan oleh Orang yang Bersembahyang) ini ditulis dalam tulisan jawi lama dialek Patani hasil karangan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathoni.
Ia mengandungi perkara-perkara yang berkaitan dengan kelebihan sembahyang, rupa bentuk sembahyang, persediaan sebelum sembahyang, syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, perkara sunat dalam sembahyang, amalan sunat sesudah sembahyang, makruh dalam sembahyang, sembahyang sunat, doa mujarab, wirid, kelebihan sembahyang berjama'ah, sembahyang Juma'at, hukum meninggalkan sembahyang, kewajipan raja atau pihak berkuasa terhadap orang di bawah tanggungannya dan di bahagian akhir kitab ini pula dihidangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah muafiq dan masbuq.

No comments: