Sunday, January 12, 2014

Kuliah Subuh Kali Pertama


11 Januari 2014,
9 Jamidilawal 1435H, Sabtu

Ustaz Mohamad Zuhdi Mat Piah
Ulama yang diibaratkan seperti anjing
Firman Allah: (Surah al-A’raf: ayat 175-176)
maksudnya:
“Dan bacakanlah kepada mereka (Wahai Muhammad), khabar berita seorang yang Kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat kami. kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar darinya, lalu syaitan mengikutnya, maka jadilah dia daripada orang-orang yang sesat. (175)
Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia mahu kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya seperti anjing, jika engkau menghalaunya, dia menjelirkan lidahnya, dan jika engkau membiarkannya: dia juga menjelirkan lidahnya. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir”. (176).
Hukum Bughah
Mazhab Syafie
Sekumpulan muslim yang menentang pemimpin dengan menggunakan kekerasan dan meninggalkan ketaatan atau enggan menunaikan hak yang wajib ke atas mereka. Dengan syarat mereka itu memiliki kekuatan senjata, mempunyai alasan penentangan dan mempunyai ketua.
Tidak halal darah seorang muslim kecuali:
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jama’ah” (HR Muslim 3175)

No comments: