Saturday, October 16, 2010

Kuliah Duha

16 Oktober (8 Zulkaedah 1431)
Kuliah Duha Ust Abdullah Al-Iraqi bertempat di Masjid Fatimah Az-Zahra, Taman Kosas.
Syarah Kitab Bulughul Maram (Karya al-Imaam al-Hafidz ibnu Hajar Al–Atsqalany).
Sambungan pada bab Wuduk muka surat 34 - 39.
Periwayat hadith berkaitan wuduk
Dari Humran bin Aban (hamba Uthman)
Dari 'Ali
Dari 'Abdullah bin Zaid bin Ashim
Dari 'Abdullah bin Amr

No comments: