Monday, February 16, 2015

MAAHAD TAFIZ ILMI


PERKONGSIAN DANA WAQAF PEMBANGUNAN


Lokasi tanah di Sg. Semungkis, Hulu Langat, Selangor
  Keluasan tanah seperti berikut:
  • 0.2 kaki persegi berharga RM20
  • 0.5 kaki persegi berharga RM50
  • 1.0 kaki persegi berharga RMl00
    dan Mewakafkan bangunan Tahfiz sebagai amal jariah untuk diri saya dan kepada mereka-mereka yang tercatat nama di bawah ini:
    Maka dengan ini, berpindah milíklah tanah pembelian ini menjadi wakaf untuk kebaikan Maahá’d Tahfiz limi dan di bawah kelolaan AhIi Lembaga Pengarah Ilmi bersama surat wakil pembelian ¡ni saya sertakan Cek/Mo/Po

NO AKAUN PUBLIC BANK :
3811 0237 32

TABUNG PEMBANGUNAN ILMI

No comments: