Thursday, January 17, 2013

Kuliah Ustaz Ishak Din

Kuliah Maghrib 16.1.2013 / 4 Rabiulawal 1434 (Rabu)

Harta Pusaka 
  Sebelum di faraid (dibahagikan) hendaklah diselesaikan beberapa perkara. 
  Perkara yang MESTI diselesaikan sebelum harta itu di bahagi-bahagikan ialah:
 1. Bereskan semua perbelanjaan pekembumian simati (pengurusan jenazah).
 2. Selesaikan hutang-hutangnya sama ada terhadap manusia atau terhadap Allah. Puasa - bayar fidyah atau puasa ganti bagi simati.
 3. Sempurnakan wasiat-wasiatnya jika ada. Wasiat yang dibenarkan oleh syarak tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta. Tidak ada wasiat pada ahli waris. Wasiat hanya pada orang lain yang tiada ikatan dengan waris.
  Golongan-golongan waris yang MESTI terima pusaka:
 1. Ibu - ibu yang melahirkan anak
 2. Bapa - bapa kandung
 3. Suami atau isteri
 4. Anak lelaki
 5. Anak perempuan
  Sebab-sebab yang boleh seseorang itu menerima pusaka (menguasai):
 1. Sebab keturunan
 2. Sebab pernikahan
 3. Sebab agama
 4. Hamba sahaya
 5. Baitulmal

No comments: